Jistota pro Vaše zaměstnance
v práci, doma i na cestách

Produkty

Sme pripravení ponúknuť akýkoľvek finančný produkt dostupný na slovenskom poistnom trhu.
Odporučíme najlepšie riešenia, ktoré pomôžu poistiť život, majetok či zodpovednosť Vás či Vašich zamestnancov.

RENOMIA BENEFIT ponúka i vlastné špecializované produkty, ktoré sme pripravili v spolupráci s vybranými poisťovateľmi. To nám umožňuje ponúknuť exkluzívne poistné krytia i cenu.

Životné poistenie

 • Kapitálové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Detské poistenie
 • Poistenie študijných nákladov
 • Dôchodkové poistenie
 • Poistenie pohrebné
 • Manažérske motivačné poistenie
 • Úverové poistenie

Úrazové poistenie

 • Poistenie úrazu pre prípad smrti
 • Poistenie úrazu pre prípad trvalých následkov
 • Poistenie úrazu na čas nevyhnutného liečenia resp. denného odškodného
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Poistenie nákladov spojených s úrazom
 • Poistenie hospitalizácie následkom úrazu
 • Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Poistenie choroby

 • Poistenie choroby
 • Denné odškodné za pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu
 • Poistenie invalidity následkom choroby
 • Poistenie ušlého zárobku pri PN
 • Poistenie kritických chorôb

Poistenie majetku

 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie nehnuteľností a bytov
 • Poistenie rekreačnej domácnosti
 • Poistenie rekreačných stavieb
 • Ďalšie majetkové poistenia

Poistenie vozidiel

 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie batožiny
 • Úrazové poistenie sedadiel
 • Poistenie čelných skiel
 • Asistenčné služby

Poistenie zodpovednosti

 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • Ďalšie druhy poistenia zodpovednosti za škodu

Ostatné druhy poistenia

 • Cestovné poistenie do zahraničia
 • Poistenie právnej ochrany

▪ ▪ ▪ Najlepšie poistné produkty ▪ ▪ ▪